Professionals en Gemeenten

 

Psychisch ruimte maken voor kind en ouderschap

Bestaande voorlichting voor aanstaande ouders is vooral gericht op de fysieke kant van zwangerschap en bevalling. Alle ouders willen het beste voor hun kind. Vaak vertaalt zich dat in fysieke en materiële zaken die (aanstaande) ouders goed op orde willen hebben. Heel mooi natuurlijk!  Maar er is meer.

De psychische voorbereiding op het leven met een kind blijft vaak onderbelicht. En dat terwijl we inmiddels uit onderzoek weten dat het prenataal vormen van realistische verwachtingen over het ouderschap en de zorg voor een baby in grote mate bijdraagt aan:

 • meer zelfvertrouwen bij ouders

 • meer tevredenheid in partnerrelaties en

 • een gezondere ontwikkeling van baby’s na de geboorte
  Ahlborg & Strandmark, 2001; Bogan, 2004; Delmore-Ko, Pancer & Hunsberger, 2000; Paterson & Sanson, 1999

Wat kan ik verwachten?

De voorlichting Een kindje krijgen:

 • ondersteunt de vorming van een emotionele band met de baby

 • biedt handreikingen om je psychisch voor te bereiden op de bevalling en het ouderschap

 • geeft handvatten voor het omgaan met stress en het omarmen van een gezonde leefstijl

 • informeert volgens de laatste wetenschappelijke inzichten

 • stimuleert om actie te ondernemen en in gesprek te gaan over wat je bezig houdt voor en tijdens de zwangerschap

 • ondersteunt samenwerking en afstemming tussen ouders en netwerk

Praktisch:

 • je kijkt op je eigen tempo

 • op mobiel, tablet, laptop, desktop en tv

 • je kijkt waar je wilt en met wie je wilt

 • je hoeft er de deur niet voor uit

 • je kijkt bij voorkeur samen

Kenmerkend:

 • de informatie is eenvoudig en laagdrempelig

 • het gebruiksgemak is groot

 • de voorlichting hanteert een vertellende stijl:

  • waarbij je maar weinig leest en vooral luistert

  • en kijkt naar plaatjes, animaties en beelden

 • de voorlichting informeert en activeert

Hoe werkt het voor mij als professional / organisatie?

Met een eenvoudige uitgiftetool stuur je afleveringen naar (aanstaande) ouders. Dat kan via mail of whats app. De voorlichting is een instrument in de contactrelatie die je met (aanstaande) ouders hebt. Ze biedt de mogelijkheid om in gesprek te gaan met ouders . Zij kunnen (deels) zelfstandig de informatie tot zich nemen, oefeningen doen en op basis daarvan keuzes maken. Tegelijk is het mogelijk de begeleiding te  variëren van incidenteel tot intensief . Dit laatste kun je doen door (gedeelten) samen met ouders te kijken en bespreken.

Hoe krijg ik de mogelijkheid te werken met Een kindje krijgen?

Organisaties of zzp’ers kunnen een licentie verkrijgen van stichting Babywerk, de eigenaar van de voorlichting. We leggen afspraken vast in een contract. Voor de (basis)licentie rekenen we een vergoeding. Daarnaast betaal je per jaar voor het aantal uit te delen afleveringen. Verder is het mogelijk naar behoefte scholing of training in te kopen.

Heb je interesse? Wil je meer weten?
Wil je in jouw organisatie ook werken met Een kindje krijgen?
Neem contact op met info@eenkindjekrijgen.nl