Privacyverklaring en disclaimer

Een kindje krijgen is een digitaal voorlichtingsprogramma dat aanstaande ouders informeert over onderwerpen voor, tijdens en na de geboorte van een kind.

 

Welke persoonsgegevens we verwerken & met welk doel
Voor het toezenden van afleveringen van de voorlichting worden emailadressen gebruikt die met toestemming van de eigenaar verkregen worden. Verder verzamelt, bewaart en analyseert Eenkindjekrijgen.nl informatie over hoe onze bezoekers de website gebruiken, ook wel 'clickstream data' genoemd. Dit doen we om de website te kunnen verbeteren en toegankelijker te maken. Bovendien sporen we zo bugs en fouten op die we vervolgens oplossen.

 

Hoe we persoonsgegevens verwerken
Gegevens over hoe onze bezoekers door de voorlichting heen gaan en wat ze ervan vinden worden geheel geanonimiseerd verwerkt in terugkoppeling naar onszelf en naar opdrachtgevers die zich inzetten voor de verspreiding van filmpjes. 

In overzichten voor onszelf en voor opdrachtgevers worden de emailadressen niet weergegeven maar gecodeerd, zodat niet te achterhalen is naar welke personen de codes verwijzen.

Op geen enkele manier worden persoonsgegevens gecommuniceerd met derden. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Een kindje krijgen bewaart gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Email-adres: 3 maanden
Clck-stream data: 1 jaar


 

Hoe persoonsgegevens beveiligd zijn
Voor beveiliging van (persoons)gegevens verwijzen wij naar (de privacy verklaring van) het IT bedrijf 9e Online, die zorg draagt voor de technische realisatie en hosting van Een kindje krijgen.
Nadere informatie over de (anonieme) verwerking van (persoons)gegevens kunt u te allen tijde aanvragen via info@Babywerk.nl
 

Commerciële belangen
Met de verspreiding van de voorlichting Een kindje krijgen worden geen commerciële belangen gediend. 


Disclaimer
De adviezen en aanbevolen werkwijzen in de filmpjes zijn zorgvuldig tot stand gekomen in samenwerking met diverse deskundigen en zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De producent is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van adviezen en werkwijzen.
De op of via de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en/of volledigheid. 
 

Verbeteringen
Eenkindjekrijgen.nl en haar partners behouden zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Intellectueel eigendom
Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende de materialen liggen bij BabyBiz Pedagogisch Advies (inhoud) en de 9de online (software). Eenkindjekrijgen.nl wordt beschikbaar gesteld door stichting Babywerk.
 

Copyright
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting Babywerk.